Rosh

Rosh

Projekt ROSH – rozwój i promocja kompleksowych rozwiązań termorenowacyjnych w budynkach mieszkalnych o niskim standardzie z uwzględnieniem aspektu efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonego (ang. Retrofitting of Social Housing).

Projekt ROSH propagował ideę racjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach mieszkalnych. Celem niniejszego projektu była poprawa jakości życia mieszkańców budynków poddawanych renowacji oraz zwiększenie ilości budynków mieszkalnych poddawanych termomodernizacji.

W projekcie wzięło udział 12 partnerów z 6 krajów europejskich. Realizacja projektu ROSH obejmowała okres od stycznia 2006 r. do czerwca 2008 r.

Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Inteligentna energia dla Europy.

Wprowadzenie:

W sektorze budownictwa mieszkalnego istnieje ogromny potencjał oszczędności energii. Jednak świadomość mieszkańców tych budynków, zarządców budynków oraz przedstawicieli władz samorządowych z zakresu możliwości poprawy tej sytuacji, pozostaje nadal na niezadowalającym poziomie.
Dlatego też istotnym jest wskazanie działań, których podjęcie umożliwi poprawę charakterystyki energetycznej tych budynków, a tym samym – przyczyni się do uzyskania oszczędności energii, środowiska i pieniędzy.
Celem projektu ROSH było podniesienie świadomości, m.in. z zakresu poszanowania energii, wśród adresatów projektu, co następnie stworzyło warunki sprzyjające podejmowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie zostały wykorzystane w procesie planowania inwestycji z zakresu termorenowacji, a także przyczyniły się do zdefiniowania tzw. narzędzi dobrej praktyki, które z kolei zostały wykorzystane podczas realizacji podobnych projektów w przyszłości.
Zespół specjalistów BAPE S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania założeń polityki racjonalnej gospodarki energetycznej w sektorze budynków oraz w zakresie współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym w dziedzinie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju.

Nadrzędnym celem projektu ROSH była szeroko pojęta promocja racjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach mieszkalnych poprzez szerzenie wiedzy nt. termorenowacji budynków mieszkalnych o niskim standardzie, z uwzględnieniem aspektu efektywności energetycznej oraz założeń polityki zrównoważonego rozwoju.

Celem pośrednim projektu była poprawa jakości życia mieszkańców budynków poddawanych renowacji oraz zwiększenie ilości budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji, poprzez:

 • podnoszenie świadomości w zakresie nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych, w aspekcie technicznym i finansowym,
 • znoszenie barier limitujących rozwój rynku rozwiązań służących termorenowacji budynków mieszkalnych,
 • stymulację procesów decyzyjnych, mającą na celu zainteresowanie decydentów termorenowacją budynków mieszkalnych, a w rezultacie stymulacja realizacji promowanych rozwiązań,
 • identyfikację potencjalnych źródeł oraz mechanizmów finansowania dla promowanych przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sytuacji finansowej mieszkańców budynków mieszkalnych o niskim standardzie.

Adresaci projektu:

 • firmy budowlane,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • lokalne władze samorządowe,
 • władze regionalne,
 • decydenci oraz przedstawiciele administracji lokalnej/regionalnej,
 • architekci,
 • planiści,
 • potencjalne instytucje finansujące,
 • firmy typu ESCO,
 • przedstawiciele izb budownictwa,
 • agencje poszanowania energii,
 • przedsiębiorstwa multimedialne.

Partnerzy:

 1. Niemcy, target GmbH (target)
 2. Austria, ERNEUERBARE ENERGIE, Institute for Sustainable Technologies (AEE INTEC)
 3. Niemcy, Architektenkammer Niedersachsen (AKNDS)
 4. Włochy, Ambiente Italia srl Istituto di Ricerche (Ambiente Italia)
 5. Polska, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (BAPE)
 6. Bułgaria, Black Sea Regional Energy Centre (BSREC)
 7. Irlandia, City of Dublin Energy Management Agency (CODEMA)
 8. Austria, Grazer Energieagentur Ges.M.b.H. (GEA)
 9. Niemcy, Institut fur Bauforschung e.V. (IfB)
 10. Włochy, Agenzia territoriale per la casa della provincia di Asti (A.T.C. ASTI)
 11. Włochy, Agenzia territoriale casa Novara (A.T.C. Novara)
 12. Włochy, Federcasa – Federazione Italiana per la casa (Federcasa)

Materiały: