• Polski
  • English

Aktualności

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Zaproszenie na pierwsze regionalne Warsztaty Build Up Skills II – 26.09.2023

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland zapraszamy na pierwsze regionalne Seminarium BUPS II Polska, które odbędzie się w formule online 26 września 2023 r. w godz. 11.00-14.00. Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć…

Czytaj więcej...

Drugi Regionalny Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w woj. pomorskim

10 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbył się Drugi Regionalny Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w województwie pomorskim. Prezentacje oraz podsumowanie wydarzenia dostępne są na stronie: bape.com.pl/roundbaltic Wystąpienia: wprowadzenie do dyskusji1. Długoterminowa Strategia Renowacji budynków plan działań do 2050 r. – Pan Tomasz Gałązka, Ministerstwo Rozwoju…

Czytaj więcej...

10 maja 2023 r. – Drugi Regionalny Okrągły Stół dot. finansowania efektywności energetycznej w woj. pomorskim

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii, kóre odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP (sala Okrągła), ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk. Drugi Regionalny Okrągły Stół stanowić będzie kontynuację dyskusji na temat instrumentów finansowych…

Czytaj więcej...

RES4BUILD Seminarium „Energia odnawialna dla niskoenergetycznych budynków w systemach energetycznych przyszłości”

Wkrótce zostaną uruchomione pierwsze mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w perspektywie finansowej 2021-2027. Właściwe wykorzystanie tych środków pozwoli na realną poprawę stanu środowiska, a także przełoży się na zmniejszenie wydatków na utrzymanie budynków i instalacji. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony…

Czytaj więcej...

Artykuł „Spółdzielnie energetyczne i klastry energii – rozwiązanie dla Zintegrowanych Systemów Energetycznych”

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu BAPE „Spółdzielnie energetyczne i klastry energii – rozwiązanie dla Zintegrowanych Systemów Energetycznych” dostępnego w najnowszym Biuletynie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Przyspieszenie wdrażania zintegrowanych systemów energetycznych połączonych z odnawialnymi źródłami energii, oprócz pokonywania barier technologicznych, wymaga również innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, finansowych i innowacyjnego podejścia do…

Czytaj więcej...

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa pomorskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej – 02.02.2022

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. organizuje w ramach projektu UE RoundBaltic: Pierwszy Regionalny Okrągły Stół (w formule on-line) dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w województwie pomorskim Zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu 2 lutego 2022 r. w godzinach 9:00 – 14.00. Powitanie i otwarcie obradPani Katarzyna Grecka –…

Czytaj więcej...

Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych – podsumowanie raportu

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się spotkanie dla przedstawicieli gmin z terenu województwa pomorskiego poświęcone przedstawieniu podsumowania raportu dotyczącego Potencjału energetycznego gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych. Opracowanie przedstawia wyniki analizy aktualnego stanu sektorów energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa w województwie pomorskim oraz wyniki badania potencjału wybranych…

Czytaj więcej...

Zaktualizowana broszura na temat Zintegrowanego Systemu Energetycznego dla budynków wielorodzinnych

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją BAPE opracowaną w ramach projektu RES4BUILD na temat zintegrowanych systemów energetycznych – opartych na pompach ciepła i ogniwach fotowoltaicznych – dla budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej...

Projekt RoundBaltic – Raport z diagnozy krajowej

SAPE wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne, w tym BAPE) realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenia ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce. W ramach projektu opracowano diagnozę krajową oraz 7 opracowań regionalnych, w tym dotyczącą…

Czytaj więcej...

Termomodernizacja. Dlaczego warto ją przeprowadzać?

„Budynki w Europie odpowiadają za 40 procent emisji gazów cieplarnianych” W audycji Radia Gdańsk rozmawiamy o termomodernizacji. Kiedy ją przeprowadzać? Robić od razu czy etapami? O to Iwona Wysocka pytała Katarzynę Grecką z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii. Zapraszamy do wysłuchania audycji z 27 października 2020 r. na stronie www.radiogdansk.pl ….

Czytaj więcej...

Projekt RoundBaltic

Od 1 września 2020 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o. jako członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE) będzie zaangażowana w działania projektu RoundBaltic. Celem projektu jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę poprzez: zapewnienie ram i wzrostu tempa finansowania poprawy…

Czytaj więcej...

Projekt RES4BUILD

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym projekt RES4BUILD. Więcej informacji na bape.com.pl/res4build Polskie napisy w ustawieniach:

Czytaj więcej...

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to…

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na: ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie,…

Czytaj więcej...

Audyty energetyczne w MŚP – ankieta

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.  wspólnie z partnerami europejskimi realizuje projekt INNOVEAS (finansowany z Horyzont 2020), którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ułatwianiu dostępu do audytów energetycznych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Oficjalna strona projektu znajduje się tutaj. W ramach planowanych działań będziemy starać się min….

Czytaj więcej...

Nowy numer kontaktowy

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. informuje o zmianie numeru kontaktowego. Nowy numer tel. 888 653 288

Czytaj więcej...

W Mątowach Małych powstanie elektrownia biogazowa.

W dniu 11 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisana została umowa Pożyczki OZE. Udzielenie Pożyczki OZE inwestorowi – CET-EKO Tomasz Cegiełka pozwoli zakończyć rozpoczętą inwestycję budowy elektrowni biogazowej o mocy 0,5 MW w miejscowości Mątowy Małe. Wartość całego projektu to ponad 8,36 mln zł, z czego finansowanie…

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na Pożyczkę OZE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę OZE. O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje wytwarzające energię z OZE. Pożyczka może być przeznaczona na instalacje, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (również…

Czytaj więcej...

Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim

18 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Potencjał pomorskiej energetyki w kontekście Polityki energetycznej Polski, w trakcie którego zaprezentowano wnioski wynikające z Raportu na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii. Autorami Raportu jest grupa ekspertów z Bałtyckiej Agencji…

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności: demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo…

Czytaj więcej...

Projekt nowelizacji ustawy o OZE opublikowany

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. W projekcie zawarto nowe definicje m.in. biomasy, mikro i małej instalacji. Biomasa – ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa…

Czytaj więcej...

Redukcja emisji w ramach RPO WP – ogłoszony nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił, że w dn. 7-25 stycznia 2019 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 10.4 Redukcja emisji, następujących typów projektów: 1) rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku, 2) likwidacja…

Czytaj więcej...

Nowe zasady przyłączania mikroinstalacji PV

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, planowane jest wprowadzenie nowych zasad przyłączania do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych i ich współpracy z siecią. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak termin ten zaskoczył przedstawicieli branży fotowoltaicznej. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wydało stanowisko, w którym informuje, że operatorzy…

Czytaj więcej...

Konferencja – Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie. Konferencja odbędzie się w Warszawie, we wtorek 30 Listopada 2017, w godzinach…

Czytaj więcej...

Konferencja – Co dalej z rozwojem biogazowni w Polsce?

21 listopada 2017 r. w Warszawie Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z firmą energiewächter GmbH organizuje konferencję pt. Co dalej z rozwojem biogazowni w Polsce? Model niemieckich spółdzielni energetycznych a klastry. Celem konferencji jest prezentacja niemieckiego rynku biogazu i stosowanych tam technologii oraz rozważenie możliwości współpracy w tym obszarze firm…

Czytaj więcej...

NonHazCity: key findings from the hazardous substance screening in the Baltic Sea region

NonHazCity team invites all interested parties to join our live broadcast “NonHazCity: key findings from the hazardous substance screening in the Baltic Sea region” that will take place on 19th of October at 10:00 am (CET). A public event will be held in Pärnu, Estonia in the frame of the…

Czytaj więcej...

VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2017 23 maja 2017 r. w godzinach 10.00÷14.00 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 7, sala 1. G i H) odbędzie się VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” – TECHNIKA ŚWIETLNA 2017. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting. Program…

Czytaj więcej...

Rok 2017 wymusi kolejne zmiany w oświetleniu drogowym

Dwie ostatnie dekady XX wieku były dla polskich gmin okresem intensywnej modernizacji oświetlenia drogowego. Stare instalacje z rtęciówkami były zastępowane oprawami wyposażonymi w najbardziej wówczas efektywne wysokoprężne lampy sodowe. W 2017 r., zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, nastąpią kolejne zmiany. Zakończy się 3 etap wprowadzania  wymagań Unii Europejskiej dotyczących oświetlenia…

Czytaj więcej...

Wymiana lamp ulicznych na ledowe w woj. pomorskim

Już wkrótce w województwie pomorskim ulice wielu gmin będą oświetlone lampami LED. Samorządom na Pomorzu przyznano środki finansowe na modernizację oświetlenia z regionalnego programu operacyjnego (RPO). Największy w historii Pomorza program wymiany lamp ulicznych na energooszczędne to efekt współpracy spółki Energa Oświetlenie z samorządami. Zmodernizowanych zostanie 18 tys. opraw oświetleniowych….

Czytaj więcej...

BUILD UP dostępny w języku polskim

Sektor budownictwa jest odpowiedzialny aż za 36% emisji CO2 w Europie. Dlatego też działania podejmowane w tym obszarze mogą w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej poprzez efektywniejsze wykorzystanie energii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Europejski Portal na rzecz Efektywności Energetycznej w Budynkach – BUILD UP jest…

Czytaj więcej...

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Nagroda ZIELONEGO FENIKSA została ustanowiona celem wyróżnienia osób, instytucji i firm zasłużonych dla rozwoju ekoenergetyki oraz promowania ich dokonań i jest przyznawana corocznie od 2009…

Czytaj więcej...

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017). LED dla uczelni wyższych Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiektach dydaktycznych uczelni publicznych, poprzedzona sporządzeniem audytu…

Czytaj więcej...

Webinarium Streetlight EPC

3 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 odbędzie się webinarium w języku angielskim pt. Supporting EPC market development through EPC Facilitation Services – Key outputs from the Streetlight-EPC project. W trakcie webinarium zostaną omówione m.in. rezultaty projektu Streetlight-EPC, a także zostaną przedstawione projekty wdrożone w trakcie realizacji projektu. Program: Streetlight-EPC: project…

Czytaj więcej...

Konferencja prasowa dotycząca jakości oświetlenia LED – materiały

8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting Tematem przewodnim była jakość oświetlenia LED wprowadzanego do obrotu na terenie RP. Prelegenci przedstawili ostatnie wyniki badań prowadzone przez organy nadzoru rynku (UOKiK. UKE), wskazali  również na ogromną rolę światła w życiu człowieka i jego oddziaływanie na…

Czytaj więcej...

Modernizacja oświetlenia ulicznego – zmiany w prawie

Przygotowywana jest nowelizacja prawa energetycznego, która pozwoli gminom organizować przetargi na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego. Zmiany w przepisach przygotowywane przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mają być gotowe do końca tego roku. Więcej informacji w artykule pt. Oświetlenie dróg tańsze dla gmin.

Czytaj więcej...

Duże przedsiębiorstwa – obowiązkowy audyt energetyczny

1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. Ustawa wprowadziła obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla dużych przedsiębiorców, czyli takich, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający…

Czytaj więcej...

XXV Krajowa Konferencja Oświetleniowa

W dniach 24-25 listopada 2016 odbędzie się XXV Krajowa Konferencja Oświetleniowa. Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.: Widzenie i psychofizjologię widzenia, Miernictwo promieniowania optycznego, Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg, Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów, Fotobiologię i fotochemię, Technologię…

Czytaj więcej...

Kongres Oświetleniowy LED Polska

Drugi Kongres Oświetleniowy LED Polska odbędzie się w dniach 5-6 października 2016 r., w Warszawie w Hotelu Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18. Program Więcej informacji: www.kongresledpolska.pl

Czytaj więcej...

Webinarium w ramach Porozumienia Burmistrzów: Ogłoszono w Polsce nowy nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania SEAP i PGN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów w Polsce, ogłosił nowy nabór na dofinansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej budynków, efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i kogeneracji, planowanych do realizacji  m.in. przez gminy w SEAP i PGN. Projekty wybrane w ramach  ogłoszonego naboru będą…

Czytaj więcej...

Miasto Lębork zwycięzcą europejskiej edycji konkursu na najlepsze zielone zamówienie publiczne

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Miasta Lęborka „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” został zwycięzcą europejskiej edycji konkursu na najlepsze zielone zamówienie publiczne w kategorii gmin od 10 000 do 100 000 mieszkańców. 15 czerwca br. w Brukseli odbyła się konferencja…

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepsze Zielone Zamówienia Publiczne – edycja polska rozstrzygnięta

W kwietniu 2016 r. wyłoniono zwycięzców konkursu za najlepsze zielone zamówienia publiczne zorganizowanego w ramach europejskiego projektu Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce. Zgłoszone propozycje były oceniane według kryteriów takich jak redukcja emisji CO2, powtarzalność zamówienia, innowacyjność, kryteria społeczne oraz działalność i polityka gminy ws. efektywności energetycznej. W kategorii miast powyżej…

Czytaj więcej...

I Konferencja „Biowęgiel w Polsce. Nauka, technologia, biznes”

W dniach 30-31 maja 2016 r. w Serocku k/Warszawy odbędzie się I Konferencja „Biowęgiel w Polsce. Nauka, technologia, biznes”. Ideą konferencji jest stworzenie płaszczyzny dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, przemysłem i biznesem w obszarze tematyki związanej z biowęglem w Polsce. W tym roku, z uwagi na zmiany legislacyjne…

Czytaj więcej...

Już niebawem targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna

 W dniach 13 – 14 kwietnia we Wrocławiu odbędą się Międzynarodowe Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna. InEnerg® tworzy punkt spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora OZE i efektywności energetycznej. Podczas imprezy przedstawione zostaną najnowsze trendy w dziedzinie energii, poruszone zostaną problemy i zaproponowane…

Czytaj więcej...

25 lutego 2016 – Webinarium w ramach Porozumienia Burmistrzów – Modernizacja oświetlenia ulicznego – przykłady z Europy Środkowej (Polska i Słowacja)

Miło nam zaprosić Państwa do wzięcia udziału w webinarium Modernizacja oświetlenia ulicznego – przykłady z Europy Środkowej (Polska i Słowacja), które odbędzie się 25 lutego od godz. 10.00 do godz. 11.30. Jednym z prelegentów będzie p. Katarzyna Grecka – wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii, która omówi przykłady realizacji inwestycji w oświetlenie uliczne…

Czytaj więcej...

29.02.2016 Webinarium w ramach Porozumienia Burmistrzów – integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią wg normy ISO 50001

29 lutego 2016 11:00 – 12:00 Udane opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) nie jest  łatwym zadaniem. Aby z powodzeniem osiągnąć założone w planie cele, konieczne jego zapewnienie jego integracji z pozostałymi strategiami i działaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, włączenie jego…

Czytaj więcej...

Konferencja Usługi w zakresie Efektywności Energetycznej 25-26 lutego 2016 Wels / Austria

      Usługi w zakresie efektywności energetycznej są kluczem do przejścia sektora budowlanego. Nowe metody finansowania i modele działania wspierać nie tylko wspierają rozwój zrównoważonego budownictwa i innowacji technologicznych, ale także tworzą miejsca pracy w całej Europie. Konferencja Usługi w zakresie Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Services Conference) odbędzie się…

Czytaj więcej...

InEnerg® 2016 OZE+Efektywność energetyczna

W dniach 13-14 kwietnia 2016 na Stadionie we Wrocławiu odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów InEnerg® OZE + Efektywność energetyczna. InEnerg® tworzy punkt spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. Podczas imprezy przedstawione zostaną najnowsze trendy w dziedzinie energii, poruszone zostaną problemy i…

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konferencjach projektu BIOTEAM

16 lutego 2016 r. w Brukseli odbędą się dwie konferencje. Pierwsza dotyczy wspierania zrównoważonego rozwoju systemów ciepłowniczych w krajach UE, natomiast druga jest poświęcona usuwaniu barier w rozwoju biogazowni w okrężnej gospodarce rolnej. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji: www.sustainable-biomass.eu/index.php/events/final-workshop-on-district-heating Więcej informacji: www.sustainable-biomass.eu/index.php/events/final-workshop-on-biogas

Czytaj więcej...

Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych opracowaną w ramach projektu goEco – Rozwój i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne UE: przygotowanie nowej dyrektywy w sprawie OZE

Ruszyły konsultacje społeczne w zakresie przygotowania nowej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (z j. ang. Renewable Energy Directive – RED II) na okres 2020 – 2030. Zbieranie opinii rozpoczęło się w dniu 18.11.2015 i potrwa do 10.02.2016. Dyrektywa wchodzi w skład pakietu unii energetycznej, będącego podstawą Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie…

Czytaj więcej...

Zielone zamówienia publiczne w SEAP

W ramach europejskiego projektu „Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce” powstała publikacja Zielone Zamówienia Publiczne w Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). Jest to Poradnik na temat uwzględniania elementów zielonych zamówień publicznych w Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii opracowywanych w ramach Porozumienia między Burmistrzami. Wiele elementów można jednak…

Czytaj więcej...

Konferencja pt. Oszczędność energii w parkach przemysłowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję na temat możliwości oszczędzania energii w europejskich parkach przemysłowych. W trakcie spotkania towarzyszącego  Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP 21 w Paryżu omówione zostaną rozwiązania technologiczne, narzędzia i dostępne możliwości poprawy efektywności energetycznej prowadzące do obniżenia kosztów energii w parkach przemysłowych, a…

Czytaj więcej...

Drugi nabór w ramach programu LEMUR

Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października rusza druga edycja programu.  Samorządy, które planują budowę nowych obiektów będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności. Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale – to najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do programu „Lemur – …

Czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia wskazującego ceny referencyjne, które będą obowiązywać w 2016 r. Zgodnie z przyjętą w maju br. ustawą o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy…

Czytaj więcej...

Kongres Oświetleniowy LED Polska 2015

Pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie technologii LED: Kongres Oświetleniowy LED Polska 2015. Wydarzenie odbyło się 7-8 października 2015 r. w Warszawie. Prelegenci z najlepszych ośrodków badawczo-rozwojowych i najwięksi globalni gracze (ERCO, LUG, OSRAM, PHILIPS, SCHREDER) przedstawili profesjonalne rozwiązania techniczne. Wykładom towarzyszyły stoiska informacyjne firm, aktywnie zaangażowanych w edukację rynku. Kongres…

Czytaj więcej...

Pomorskie Dni Energii 2015

W tym roku odbyła się już 5 edycja Pomorskich Dni Energii. 18 września nastąpiło uroczyste Podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów następujących gmin: Sopot, Krokowa, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Kaliska, Gniew, Miastko, Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Gmina Ustka, Gmina Chojnice, Skarszewy, Pelplin, Rumia, Wicko, Lębork, Gmina Puck, Gmina Słupsk, Brusy. W…

Czytaj więcej...

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej skierowany do konsultacji publicznych

Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN jest programem gospodarczym, który obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności gospodarki, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu jej emisyjności.  Działania opisane w projekcie obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie niskoemisyjnego wytwarzania energii, gospodarowania surowcami…

Czytaj więcej...

Efektywność energetyczna – nabór wniosków w ramach RPO WP w styczniu 2016 r.

23 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne został zaplanowany od 4 do 29 stycznia 2016…

Czytaj więcej...

Program Prosument w BOŚ od 24 kwietnia 2015 r.

Dotacje i preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. BOŚ opublikował na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie…

Czytaj więcej...

Prezydent podpisał ustawę o OZE

11 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nie potwierdziły się więc obawy, które pojawiały w ostatnich dniach na rynku OZE jakoby ustawie groziło skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 20 lutego br. Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o OZE odrzucając, wbrew rządowi i Platformie…

Czytaj więcej...

Obywatele wygrali bitwę o OZE

To przełomowy dzień dla małych odnawialnych źródeł energii. Posłowie uchwalili ustawę o OZE, do której wprowdadzono zapis o finansowym wsparciu dla energetyki obywatelskiej. Polscy posłowie odpowiedzieli na apele obywateli, którzy chcą mieć w swoich domach własne odnawialne źródła energii elektrycznej, czyli np. panele fotowoltaiczne. W głosowaniu, które odbyło się 20…

Czytaj więcej...

Zielone zamówienia publiczne – SZKOLENIA 29 i 30 stycznia 2015 r.

29 i 30 stycznia 2015 r. W Kwidzynie i Tczewie odbyły się bezpłatne szkolenia poświęcone dwóm zagadnieniom: Zielonym zamówieniom publicznym oraz Modernizacji oświetlenia ulicznego w oparciu o umowy o poprawę efektu energetycznego Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zaakceptowała RPO WP 2014-2020

13 lutego 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca) otrzymał informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld euro na realizację Programu w nowej perspektywie. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizację…

Czytaj więcej...

IV podsumowujące spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia KSZGE

IV podsumowujące spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia KSZGE

17 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się podsumowujące IV spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. W spotkaniu Koalicji wzięło udział 36 osób reprezentujących JST, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, organizacje branżowe oraz firmy zajmujące się realizacją PGN. Spotkanie podzielone zostało…

Czytaj więcej...

Piąty Raport IPCC

2 listopada 2014 Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Kopenhadze ogłosił swój ostatni, piąty już raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu. Wynika z niego kilka istotnych rzeczy. Naukowcy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (90-95%) stwierdzili, że główną przyczyną ocieplenia klimatu w ciągu ostatnich kilku dekad jest działanie człowieka –…

Czytaj więcej...

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w październiku 2014 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ślad za zmianą formy prawnej spółki dokonano zmiany numeru KRS: 0000517844 i zwiększono kapitał zakładowy. Pozostałe dane spółki pozostały bez zmian. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. zaprasza do współpracy.

Czytaj więcej...

Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE

24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE na lata 2020-2030. Został ustanowiony wiążący cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do 1990. Ponadto, ustanowiono wiążący cel 27% udziału dla odnawialnych źródeł do 2030 – na poziomie UE (nie krajów członkowskich), a także nie wiążący cel 27% poprawy…

Czytaj więcej...