Forest

Forest

FOREST – Rozwijanie efektywnych długoterminowych powiązań w dostawach biomasy, europejska inicjatywa wspierana przez program Inteligentna Energia dla Europy, mająca na celu rozwój sektora biomasy. Naszym nadrzędnym celem była pomoc przedsiębiorcom należącym do łańcucha dostaw biomasy w zintegrowaniu relacji biznesowych, aby zaoferować lepszy poziom usług końcowemu użytkownikowi. Powyższy cel osiągnęliśmy przez opracowanie „narzędzi dobrych praktyk”, pobudzając bezpośrednie kontakty między przedsiębiorcami oraz budując rzeczywisty potencjał rynku przez szkolenia i konsultacje.

Głównym celem projektu była bezpośrednia współpraca przedsiębiorców z całego łańcucha dostaw biomasy, owocująca długoterminowymi partnerstwami biznesowymi i wzrostem zaufania do technologii wytwarzania ciepła z biomasy oraz wsparciem inwestycji w zakresie budowy kotłowni większych niż indywidualne w domach.
Konsorcjum projektowe składało się z agencji poszanowania energii i jednostek naukowych z 7 krajów europejskich: Austrii, Irlandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Taki skład miał na celu cenną wymianę doświadczeń między dojrzałymi rynkami a tymi dopiero rozwijającymi się. Podstawą projektu stała się współpraca przedsiębiorców na różnych etapach łańcucha dostaw biomasy, od rolników i leśników do projektantów, instalatorów i operatorów. Przedmiotem projektu były kotłownie o mocy od 100 kW do 1 MW oraz średnie elektrociepłownie i ciepłownie o mocy do 10 MW. Zakres biomasy w projekcie sięgał od zrębków do peletów z surowca z gospodarki leśnej i rolnictwa, drewna odpadowego i roślin energetycznych.

Cele projektowe zostały osiągnięte dzięki trzem grupom działań:

  • Opracowaniu „narzędzi dobrych praktyk”- modeli współpracy, wzorów umów długoterminowych, efektywnych projektów systemów ciepłowniczych
  • Bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami (B2B) – ułatwienie kontaktów i wymiana doświadczeń
  • Rozwojowi istniejących i tworzeniu nowych łańcuchów dostaw, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost potencjału rynkowego.

Wyżej wymienionym zadaniom towarzyszyła wszechstronna strategia przekazu i komunikacji, obejmująca również stronę internetową zapewniającą szybki i prosty dostęp do wszystkich opracowanych narzędzi i usług.

Więcej informacji na stronie: www.forestprogramme.com

Materiały: