Bałtycka Agencja Poszanowania Energii bierze udział w międzynarodowych projektach mających na celu:

 • promocję odnawialnych źródeł energii,
 • racjonalne wykorzystanie energii,
 • wdrażanie nowoczesnych, mniej uciążliwych dla środowiska technologii.

BAPE realizuje i realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej:

  • Horyzont 2020
  • Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy – Europe)
  • Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
 • V program ramowy badań, rozwoju technologicznego i przedsięwzięć demonstracyjnych
 • Organization for the Promotion of Energy Technologies (OPET)
 • SAVE
 • ALTENER
 • PHARE