SolidStandards

SolidStandards

Projekt SolidStandards – Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliw z biomasy

Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu SolidStandards była organizacja szkoleń dla producentów, sprzedawców i użytkowników biopaliw stałych. Celem tych szkoleń było przekazanie wiedzy w zakresie systemów zapewnienia jakości i certyfikacji. Projekt zakończył się w kwietniu 2014 r.W 11 krajach Europy zorganizowano szkolenia w zakresie paliw z pelet drzewnych, zrębków drzewnych, drewna opałowego, brykietów drzewnych oraz pelet niedrzewnych.

Więcej informacji oraz materiały szkoleniowe na stronie: www.solidstandards.eu

Partnerzy projektu:

HFA – Holzforschung, Austria
VTT, Finlandia
DBFZ – Ośrodek Badawczy Biomasy w Niemczech
NEN – Instytut Normalizacji Holandii
Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
AEBIOM – Europejskie Stowarzyszenie Biomasy
FORCE Technology, Dania
BAPE – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Polska
Holding ERATO, Bułgaria
REGEA – Regionalna Agencja Poszanowania Energii Północno-Zachodniej Chorwacji