EL-EFF Region

EL-EFF Region

EL-EFF Region: Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej w 8 regionach Europy (ang. „EL-EFF Region: Boosting efficiency in electricity use in 8 European Regions”).

Projekt EL-EFF Region realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej (KE) Intelligent Energy-Europe (EIE). Realizacja projektu obejmowała okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r.

Wprowadzenie:

Zużycie energii elektrycznej rośnie, w niektórych dziedzinach z zastraszającą prędkością. Istnieje ryzyko, że ten wzrost przewyższy wzrost produkcji elektryczności ze źródeł odnawialnych. Świadomość na ten temat jest niedostateczna, nie tylko wśród przeciętnych obywateli, ale również przedstawicieli małego i średniego biznesu oraz na poziomie administracji publicznej i organów decyzyjnych władz szczebla regionalnego i lokalnego. Przyczyny wzrostu zużycia energii elektrycznej są różnorakie i złożone:

 • zmieniający się styl życia i tryb pracy prowadzą do zwiększania ilości sprzętu i urządzeń, czego rezultatem jest gwałtowny wzrost strat energii spowodowanych przez korzystanie z funkcji stand-by,
 • coraz bardziej powszechne stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych zarówno w zimnym, jak i ciepłym klimacie,
 • rezygnacja z innych źródeł energii na korzyść elektryczności oraz rosnąca ilość energochłonnych procesów w przemyśle.

Przeciętny obywatel często nie wie, czy ilość zużywanej energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym jest wysoka czy niska i nie zdaje sobie sprawy z możliwości ograniczenia jej zużycia za pomocą prostych i nie wymagających nakładów inwestycyjnych środków, na przykład poprzez rezygnację z używania funkcji stand-by czy stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych. Wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz wyczerpujące się zapasy jej nośników sprawiają, iż konieczne jest wprowadzenie sposobów jej oszczędzania i efektywniejszego użycia. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, zużycie całej energii przez odbiorców końcowych w UE może być ograniczone o 20%-30% bez uszczerbku dla komfortu i standardu życia mieszkańców. Oszczędności energii na poziomie 1% rocznie mogłyby ograniczyć emisję CO2 o połowę i umożliwiałyby osiągnięcie celów z Kioto – ograniczenia emisji o 8% w latach 2008-2012. Założeniem projektu było przyczynienie się do osiągnięcia celów Dyrektywy 2006/32/EC w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych, w której Państwa Członkowskie zobowiązały się do oszczędności na poziomie 9% energii dostarczanej odbiorcom końcowym w okresie 9 lat od wejścia w życie dyrektywy, w szczególności w obszarze efektywności jej użycia przez odbiorcę końcowego. W ramach projektu cele te były realizowane przez opracowanie Regionalnych Planów Działania w 8 regionach Europy oraz przez wdrożenie działań je promujących, zmierzających do przełamania barier związanych z brakiem informacji oraz motywujących konsumentów energii elektrycznej do przedsięwzięcia kroków podnoszących efektywność wykorzystania elektryczności i zainicjowania działań skutkujących konkretnymi oszczędnościami.

Adresaci projektu:

 • właściciele gospodarstw domowych,
 • właściciele gospodarstw rolnych,
 • samorządy lokalne,
 • inni użytkownicy energii elektrycznej.

Partnerzy:

 • Austria – Oberösterreich Energiesparverband (ESV)
 • Francja – Prioriterre Agence Regionale de l’Evironment et de l’Energie
 • Polska -Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (BAPE)
 • Republika Czeska – Energy Centre Ceske Budejovice (ECCB)
 • Hiszpania – Gobierno de Navarra (GN)
 • Hiszpania – ESCAN S.A. (ESCAN)
 • Szwecja – KanEnergi Sweden AB (KanEnegi)
 • Niemcy – GERTEC GmbH Ingenieeurgesellschaft (Gertec)
 • Niemcy – Sächsiches Landesamt für Umwelt & Geologie (LfUG)
 • Unia Europejska – FEDARENE (FEDARENE)
 • Niemcy – Wuppertal Institut (WI)

Materiały:

 

Seminarium regionalne:

„Oszczędność energii w budownictwie i rolnictwie. system certyfikacji energetycznej budynków”

W dniu 23 marca odbyło się, zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, seminarium poświęcone możliwościom wdrażania działań podnoszących efektywne wykorzystanie energii i systemowi certyfikacji budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi podczas seminarium: