SWIP

SWIP

SWIP – Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich

Głównym zadaniem projektu jest zaprojektowanie małych turbin wiatrowych, które wykorzystają najnowocześniejsze technologie przy projektowaniu łopat turbiny, masztu, sprawności i niezawodności generatora oraz trwałości i bezpieczeństwa instalacji. Jednocześnie zostaną uwzględnione kwestie ograniczenia hałasu i nakładów na utrzymanie systemu oraz aspekty estetyczne pozwalające na włączenie instalacji w środowiska miejskie i podmiejskie. Projekt opracuje trzy prototypy uwzględniające różne rozwiązania techniczne. W ramach programu SWIP zostaną wykonane trzy instalacje pilotażowe turbin małej mocy, których zadaniem będzie przetestowanie nowych rozwiązań w rzeczywistych warunkach pracy. Dwie z nich będą zainstalowane w województwie pomorskim: mała turbina wiatrowa na dachu w gminie Choczewo oraz większa turbina (o mocy 10-20 kW) w Parku Przemysłowym Kokoszki.

Projekt jest dofinansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Projekt jest również współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: www.swipproject.eu
Prezentacja – projekt Choczewo
Ankieta – Małe Turbiny Wiatrowe

7 Program Ramowy