goEco

goEco

goEco – Rozwój i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych

Projekt ma za zadanie rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych, dla podmiotów z różnych działów przemysłu i usług. Celem goEco jest wsparcie podmiotów biorących udział w Projekcie w Parku Przemysłowym „Kokoszki” w działaniach mających na celu obniżenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów energii i emisji CO2.

Projekt goEco w Parku Przemysłowym Kokoszki został objęty patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Czas trwania projektu: 31.12.2015 roku.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Komisji Europejskiej – Inteligentna Energia dla Europy (IEE) i jest realizowany przez konsorcjum ośmiu agencji poszanowania energii z krajów Unii Europejskiej.

Materiały:

  1. Ulotka o projekcie GoEco
  2. Biuletyn nr 1
  3. Biuletyn nr 2
  4. Biuletyn nr 3
  5. Biuletyn nr 4
  6. Biuletyn nr 5
  7. Biuletyn nr 6
  8. Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych – broszura
  9. Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych – prezentacja podsumowująca

Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/go-eco

co-funded-iee-horiz_pl