• Polski
  • English

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi broszurami, materiałami informacyjnymi, artykułami i prezentacjami.

Odnawialne źródła energii

Energia z zasobów odnawialnych w każdym gospodarstwie domowym

Biomasa

Produkcja i spalanie pelet. Poradnik.

Drewno i słoma jako paliwa. Właściwości i technologie spalania

Pelety – paliwo ekologiczne

Możliwości produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego w województwie pomorskim

Przykłady realizacji inwestycji

Sukces dzięki współpracy – Narzędzia wsparcia rozwoju rynku biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne

Projektowanie systemów grzewczych opalanych biomasa stałą

Polski rynek pelet (ENG) 2009 r.

Porozumienie między Burmistrzami

Plan działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej województwa pomorskiego

Porozumienie między Burmistrzami wraz z przykładami Planów Działania

„Porozumienie Burmistrzów” europejska inicjatywa energetyczna skierowana do regionów. Idea Porozumienia Burmistrzów szansą dla miast?

Broszury „Country –Close Ups” opracowanymi w ramach inicjatywy Porozumienie między Burmistrzami.

Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Artykuły różne

Rozwój przemysłu produkcji pelet w Polsce i na świecie w 2014 roku

Dlaczego nie powinniśmy rozpoczynać budowy elektrowni jądrowej – czerwiec 2011 r.

Europejska polityka klimatyczna – sierpień 2011 r.

Elektrownia jądrowa. Po co? – styczeń 2012 r.

Konsultacje w sprawie ustawy o OZE – luty 2012 r.

Pomorskie Dni Energii 2013

Strategia Województwa Pomorskiego – Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Europejska idea Porozumienia między Burmistrzami

Gmina Gniewino – działania w efektywności energetycznej gminy

Transport publiczny ZKM w Gdyni

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni

Miasto Ustka – działania miasta uzdrowiska na rzecz obniżenia niskiej emisji

Miasto Słupsk – dlaczego przystąpiliśmy do Porozumienia między Burmistrzami?

Zasady przygotowania SEAP z przykładami

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – zakres i finansowanie

Pomorskie Dni Energii 2012

Dylematy polskiej energetyki w XXI wieku

Porozumienie miedzy Burmistrzami – Pomorskie Dni Energii 2012

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów

Kościerzyna – Sygnatariusz Porozumienia między Burmistrzami

Pomorskie Dni Energii 2011

ManagEnergy „Supporting sustainable energy actions at the local and regional level

Strategies, roles and initiatives for local and regional actors

Krajowy Plan Działania dotyczący Efektywności Energetycznej

National Renewable Energy Action Plan for Germany and other actions for Greenhouse Gas reduction

Mechanizmy wsparcie OZE w Polsce i UE

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITÉS” jako struktura wspierająca Porozumienie Burmistrzów

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie

Plan działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020r.

Doświadczenia Gminy Łubianka – sygnatariusza Porozumienia Burmistrzów

Narzędzia dla wdrażania Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych