• Polski
  • English

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

nowe logo CoM

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. w grudniu 2014 r. przystąpiła do „Porozumienia między Burmistrzami” (ang. Covenant of Mayors) jako tzw. Lokalna i Regionalna Agencja Poszanowania Energii (LAREA) wspierająca tę inicjatywę.

Od początku istnienia Porozumienia między Burmistrzami Bałtycka Agencja Poszanowania Energii wspierała tę inicjatywę. W 2014 roku podjęto decyzję nie tylko o promowaniu Porozumienia  wśród samorządów lokalnych, ale również o udzieleniu wsparcia gminom, które zdecydowały się przystąpić do Porozumienia.

Projekt Porozumienie między Burmistrzami został inaugurowany w 2008 przez Komisję Europejską jako inicjatywa angażująca  europejskie miasta i gminy w celu włączenia obywateli i  samorządów lokalnych  w opracowywanie i wdrażanie polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się  do przekroczenia  celów unijnej polityki klimatycznej dotyczących ograniczenia na swoim terenie emisji CO2 poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej,  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego transportu.

Głównymi sprzymierzeńcami Komisji Europejskiej w promowaniu celów i poszerzaniu zakresu działania Porozumienia Burmistrzów są organizacje działające jako Lokalne i Regionalne Agencje Poszanowania Energii. Agencje zapewniają sygnatariuszom Porozumienia wsparcie techniczne w zakresie opracowywania, przyjęcia i wdrażania Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

Współpraca  z gminami w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, planowania energetycznego,  działań informacyjno-edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania polityki unijnej w tych obszarach należy do celów statutowych Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii wspiera Porozumienie Burmistrzów poprzez:

a)       promowanie idei przystąpienia do Porozumienia  wśród przedstawicieli władz lokalnych, powiatowych i regionalnych;

b)      zapewnienie sygnatariuszom Porozumienia wsparcia technicznego w zakresie opracowania
i wdrożenia Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii;

c)       aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów, w tym zamieszczanie w Internecie narzędzi i materiałów opracowanych dla jego sygnatariuszy oraz przygotowywanie tzw. Wzorców Doskonałości do upowszechniania wśród mieszkańców (Benchmark of Excellence);

d)      współpracę  w ramach swych kompetencji z pozostałymi Koordynatorami Porozumienia oraz Strukturami Wspierającymi zaangażowanymi w działania Porozumienia.

Wszystkie gminy zainteresowane współpracą na rzecz i w ramach Porozumienia między Burmistrzami zapraszamy do kontaktu: bape@bape.com.pl.