RES4BUILD

RES4BUILD

RES4BUILD: Energia odnawialna dla niskoenergetycznych budynków w przyszłościowych systemach energetycznych

Celem nadrzędnym projektu RES4BUILD jest opracowanie rozwiązań w oparciu o technologie energii odnawialnej w celu tzw. dekarbonizacji energii zużywanej w budynkach. Projekt dotyczy w szczególności rozwijania nowych technologii w zakresie OZE, a także analizy opłacalności działań w efektywności energetycznej i właściwego doboru odnawialnych źródeł energii w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz komercyjnych.

Prezentacja projektu

Więcej informacji na stronie: res4build.eu

Uwaga: Wyłączna odpowiedzialność za treść materiałów leży po stronie autorów, a Unia Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacyjności Unii Europejskiej – Horyzont 2020 (umowa nr 814865 – RES4BUILD).