Sec-tools

Sec-tools

Projekt SEC-Tools  – Propagowanie zrównoważonej gospodarki energetycznej (ZGE) w samorządach lokalnych – Rozwój na szczeblu lokalnym – Planowanie Energetyczne i Mechanizmy Finansowania (ang. Sustainable Energy Communities – Tools).

Niniejszy projekt dotyczył zaopatrzenia w energię mieszkańców w wybranych gminach krajów nowoprzyjętych do Unii Europejskiej. W projekcie wzięło udział 16 partnerów z 8 krajów europejskich. Realizacja projektu SEC-Tools obejmowała okres od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r.

Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.

Wprowadzenie:

Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki oraz zapewnieniu ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada na przedstawicieli władz samorządów terytorialnych obowiązek planowania systemów zaopatrzenia w paliwa i energię z uwzględnieniem aspektu zrównoważonego rozwoju. W celu wdrożenia założeń polityki niezbędne było przeprowadzenie szkoleń mających na celu rozpowszechnienie przykładów dobrej praktyki.

Projekt SEC-Tools stworzył możliwość przybliżenia decydentom na szczeblu lokalnym zagadnień związanych z planowaniem oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej.

Nadrzędnym celem projektu SEC-Tools było propagowanie zrównoważonej gospodarki energetycznej (ZGE) w samorządach, a więc szerzenie tzw. „know-how” w zakresie planowania oraz realizacji kompleksowych systemów zaopatrzenia gmin w energię i paliwa. W trakcie całego procesu uwzględniane były aspekty tj.

 • efektywność energetyczna,
 • możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energii,
 • dywersyfikacja źródeł energii,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • ochrona środowiska.

Nadrzędnym celem projektu SEC-Tools było:

 1. Propagowanie działań mających na celu rozwój gminy w kierunku gminy zorientowanej na zrównoważoną gospodarkę energetyczną (ZGE), ze szczególnym uwzględnieniem krajów nowoprzyjętych do UE.

Natomiast cele pośrednie to:

 1. Zapewnienie decydentom w samorządach dostępu do specjalistycznych materiałów źródłowych oraz narzędzi umożliwiających realizację wizji gminy z ZGE.
 2. Poprawa jakości usług dostarczania energii.
 3. Zaangażowanie społeczności lokalnej, tj. odbiorców końcowych energii w realizację wizji zrównoważonej gospodarki energetycznej.
 4. Udoskonalenie usług z zakresu konsultingu dot. aspektu ZGE w gminach.
 5. Podnoszenie świadomości i szerzenie tzw. „know-how” w dziedzinie wdrażania zrównoważonej gospodarki energetycznej w gminach, w oparciu o tzw. „przykłady dobrej praktyki” z krajów europejskich.
 6. Identyfikacja barier ograniczających zrównoważony rozwój samorządów w aspekcie gospodarki energetycznej na poziomie planowania lokalnego, odbiorcy końcowego, rynku energii oraz w ujęciu ogólnym.

Adresaci projektu:

 • samorządy lokalne – w Polsce: miasto Ustka,
 • decydenci w samorządach zainteresowani udoskonaleniem lokalnej gospodarki energetycznej,
 • osiedla mieszkaniowe z dużymi stratami ciepła,
 • właściciele i/lub zarządcy systemów ciepłowniczych, które wymagają modernizacji (w Polsce: EMPEC Ustka),
 • właściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych oraz mieszkań,
 • właściciele i/lub zarządcy: budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków komunalnych, budynków przemysłowych,
 • dostawcy i dystrybutorzy energii,
 • architekci i inżynierowie,
 • firmy budowlane,
 • potencjalne instytucje finansujące.

Partnerzy:

1. Dania, Energy Consulting Network ApS. (ECNet)

2. Łotwa, Strasa Konsultanti SIA (Strasa)

3. Łotwa, Iecavas novada dome (Iecava)

4. Polska, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA (BAPE)

Miasto Ustka

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce

5. Polska, Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE)

6. Dania, EMD International A/S (EMD)

7. Czechy, SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn)

8. Niemcy, Centre for Energy Technology Brandenburg GmbH (CEBra)

9. Bułgaria, Energy Agency of Plovdiv (EAP)

10. Bułgaria, Gmina Karlovo (MK)

11. Bułgaria, Gmina Chepelare (MCh)

12. Belgia, European Federation of Regional Energy and Environment Agencies (FEDARENE)

13. Litwa, Training and Consulting Centre of Association of Local Authorities in Lithuania (TCC ALAL)

14. Litwa, Gmina Trakai (Trakai)

15. Litwa, Gmina Kelme (Kelme)

16. Litwa, Gmina Kaisiadorys (Kaisiadorys)

 

Materiały:

 

Materiały informacyjne dla gmin:

(zawartość płyty CD rozesłanej 26.12.2008 r. do 2000 podmiotów)

List przewodni
Spis materialow

1. Biuletyny informacyjne SEC-Tools

1 biuletyn.pdf
2 biuletyn.pdf
3 biuletyn.pdf
4 biuletyn.pdf

2. Polityka i dyrektywy Parlamentu Europejskiego

dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej.pdf
dyrektywa w sprawie handlu emisjami.pdf
dyrektywa w sprawie promocji en el z OZE.pdf
dyrektywa w sprawie wspierania koogeneracji.pdf
energy strategy eu_presentation.pdf
europejska polityka energetyczna.pdf
Program klimatyczny 20 20_EN.pdf
Projekt dyrektywy w sprawie promowania OZE.pdf

 3. Krajowe regulacje prawne

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.pdf
Ustawa Prawo budowlane.pdf
Ustawa Prawo_energetyczne.pdf
Warunki techniczne_zmiany_2008.201.1238.pdf
Zakres projektu_zmiany_2008.201.1239.pdf

4. Materiały seminaryjne

Bydgoszcz 24.01.2008

BOS.pdf
harmonogramSAPE.pdf
NAPE.pdf
OZE_w_systemach_grzewczych_EW.pdf
PAPE.pdf
Urzad_Marszalkowski.pdf

Gdańsk 30.05.2008

A.Grzybek.pdf
A.Panek.pdf
A.Szajner.pdf
E.Wach.pdf
Kampania minus 10%.pdf
M.Czarniawska.pdf
K.Grecka.pdf
Program konferencji SAPE Gdańsk 30.05.2008.pdf
R.Musiał.pdf
T.Żurek.pdf
URE.pdf
Zaproszenie Konferencja SAPE 30.05.2008.pdf

Łódź 28.03.2008

prezentacja_AUIPE.pdf
prezentacja_Dalkia.pdf
prezentacja_sec_tools.pdf
prezentacja_UMarszalkowski.pdf
prezentacja_ZELT.pdf
prezentacja_zg.pdf
program.pdf
program_wojewodzki.pdf

Toruń 22.04.2008

K.Grecka.pdf
E.Wach.pdf
SrodkiUE.pdf
kredyty.pdf
Cergia.pdf
RAPE_LEC.pdf
harmonogramSAPE.pdf

Warszawa 27.11.2007

Aleksander_Panek.pdf
Andrzej_Rajkiewicz1.pdf
Andrzej_Rajkiewicz2.pdf
Edmund_Wach2.pdf
Katarzyna_Grecka.pdf
Nils_Daugaard.pdf
patronat_marszalka_adama_struzika.jpg
program_seminarium.pdf
Slawomir_Pasierb.pdf
Tadeusz_Skoczkowski.pdf
Tomasz_Wieczorek.pdf

Wrocław 15.04.2008

program.pdf
Rajkiewicz.pdf
sectools.pdf
sprawozdanie.pdf
Zurawski.pdf

5. Materiały dla gmin

Akcja pilotażowa_Ustka.pdf
analiza_rynku_PL.xls
BROSZURA FINANSOWANIE.pdf
BROSZURA OSZCZEDZAJ SRODOWISKO…pdf
Krajowy Plan Działan _pl.pdf
Lista kontrolna-monitorowanie wdrazania ZGE.pdf
Plan działania w sprawie biomasy_pl.pdf
Planowanie energetyczne narzedziem zrownowanonego rozwoju w~1.pdf
POIiS_NSRO.pdf
POIiS_wytyczne.pdf
PRZEWODNIK _wprowadzenie do ZGE_sty_08.pdf
Przyklady dobre praktyki.pdf
Ulotka informacyjna o projekcie.pdf
Ustka_good practice_en.pdf
ZESTAW NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH.pdf

6. Informacje o agencjach energetycznych

AUiPE.pdf
BAPE_2008.pdf
DAEŚ.pdf
FPE.pdf
NAPE.pdf
PCT.pdf
RAPE.pdf
SIGMA.pdf
PAPE.pdf