BIOTEAM

BIOTEAM

BIOTEAM – Optymalizacja zrównoważonych systemów przetwarzania i dostaw bioenergii na konkurencyjnych rynkach w Europie

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Zadaniem projektu BIOTEAM jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile procesy energetycznego wykorzystania biomasy są zrównoważone biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Dokonana zostanie również ocena instrumentów polityki, mających wpływ na różne grupy uczestników rynku bioenergii działających w ramach wybranych ścieżek dostaw.
Projekt trwa do marca 2016 roku.

Więcej na stronie: www.sustainable-biomass.eu

BIOTEAM_materialy_do_pobrania_11022016

BIOTEAM_materialy_do_pobrania_25022015

 

Materiały:

 1. Ścieżki bioenergii i otoczenie prawne
 2. Część 1: Kryteria zrównoważonego wytwarzania i wykorzystania bioenergii
 3. Część 2: Ocena ścieżek pod względem zrównoważoności w Polsce
 4. Część 3: Identyfikacja i opis polityk i uwarunkowań dla wybranych ścieżek bioenergii w Polsce
 5. Część 4: Analiza cyklu życia a zrównoważone ścieżki bioenergii w Polsce i innych krajach projektu – Analiza porównawcza
 6. Wstępna analiza rynku dla ścieżki biogazu
 7. Wstępna analiza rynku dla ścieżek biomasy stałej
 8. Rozwój przemysłu produkcji pelet w Polsce
 9. Kogeneracja na biomasę w systemach ciepłowniczych
 10. Strategiczne decyzje dla bioenergii z wykorzystaniem narzędzia do optymalizacji mikroekonomicznej – Polska
 11. Finalna analiza rynku bioenergii

 

 

co-funded-iee-horiz_pl