ProcA

ProcA

Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce

Zadaniem projektu Green ProcA jest pomoc jednostkom publicznym we wdrażaniu Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) w siedmiu krajach europejskich.
ProcA oferuje darmowe konsultacje oraz szkolenia z zakresu GPP, a także wspiera samorządy w przeprowadzaniu wzorcowych GPP.

W ramach projektu Green ProcA wsparcie uzyskają przede wszystkim miasta i gminy, które są sygnatariuszami Porozumienia między Burmistrzami (Covenant of Mayors – CoM). Celem projektu jest pomoc samorządom w skutecznym stosowaniu zielonych zamówień, aby przyczyniły się do osiągnięcia założonych w Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) celów redukcji emisji CO2.

Projekt ProcA (Green Public Procurement in Action) jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Więcej informacji, również w języku polskim: www.gpp-proca.eu

 

co-funded-iee-horiz_pl