REGBIE+

REGBIE+

REGBIE+ Regionalne inicjatywy w energetyce. Rozwój rynku ogrzewania za pomocą biopaliw w Europie

 

Potrzeby energetyczne Unii Europejskiej zaspokajane były tylko w 4% z biomasy. Do roku 2010 zużycie biomasy mogłoby ulec podwojeniu, jeśli odpowiednio byłby wykorzystywany potencjał istniejący w krajach Unii. W rezultacie Europa mogłaby ograniczyć swe uzależnienie od paliw kopalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz przyczynić się do rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Cele projektu:

 • promowanie stosowania urządzeń do spalania biomasy w budownictwie mieszkaniowym oraz sektorze usługowo-przemysłowym
 • wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz zwiększania udziału biomasy w bilansie paliw
 • opracowanie programów działań na rzecz rozwoju bioenergetyki w regionach partnerów uczestniczących w projekcie
 • likwidacja barier technicznych i rynkowych
 • stymulowanie rozwoju rynku regionalnego
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat mozliwosci stwarzanych przez wykorzystanie biomasy oraz wspieranie realizacji celów zawartych w unijnym dokumencie pt. „Plan działania w sprawie biomasy”

Partnerzy:

 • Austria – O.Ö. Energiesparverband (ESV)
 • Czechy – Energy Centre Ceske Budejovice (ECCB)
 • Francja – Institut Technique Européen du Bois Energie (ITEBE)
 • Niemcy – target GmbH, University of Applied Science & Arts Hildesheim (HAWK)
 • Irlandia – South-East Regional Authority (SERA)
 • Włochy – Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige (ÖKI)
 • Litwa – Lithuanian Energy Institute (LEI)
 • Polska – Baltycka Agencja Posznanowania Energii S.A. (BAPE)
 • Słowacja – BIOMASA
 • Hiszpania – Fundacion Asturiana de la Energia (FAEN)
 • Szwecja – Gävle Dala Energikontor, Energy Agency of Southeast Sweden (ESS)

Materiały:

Seminarium na temat Regionalnego Planu Działań BIOMASA (20.01.2009)