Streetlight-EPC

Streetlight-EPC

Streetlight – EPC: Rozwijanie rynku umów o poprawę efektywności energetycznej w projektach modernizacji oświetlenia ulicznego W większości regionów europejskich umowy o poprawę efektywności energetycznej (energy performance contracting – EPC) nie są jeszcze rozwiniętym mechanizmem. Umowy te mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem dla modernizacji oświetlenia ulicznego: gwarantowane usługi energetyczne w postaci…

Rozwijanie rynku umów o poprawę efektywności energetycznej w projektach modernizacji oświetlenia ulicznego Czytaj więcej...

ProcA

ProcA

Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce Zadaniem projektu Green ProcA jest pomoc jednostkom publicznym we wdrażaniu Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) w siedmiu krajach europejskich. ProcA oferuje darmowe konsultacje oraz szkolenia z zakresu GPP, a także wspiera samorządy w przeprowadzaniu wzorcowych GPP. W ramach projektu Green ProcA wsparcie uzyskają…

Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce Czytaj więcej...

SWIP

SWIP

SWIP – Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich Głównym zadaniem projektu jest zaprojektowanie małych turbin wiatrowych, które wykorzystają najnowocześniejsze technologie przy projektowaniu łopat turbiny, masztu, sprawności i niezawodności generatora oraz trwałości i bezpieczeństwa instalacji. Jednocześnie zostaną uwzględnione kwestie ograniczenia hałasu i…

Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich Czytaj więcej...

goEco

goEco

goEco – Rozwój i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych Projekt ma za zadanie rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych, dla podmiotów z różnych działów przemysłu i usług. Celem goEco jest wsparcie podmiotów biorących udział w Projekcie w Parku Przemysłowym „Kokoszki” w działaniach mających na celu…

Rozwój i wdrażanie zintegrowanych koncepcji energetycznych w parkach przemysłowych Czytaj więcej...

BIOTEAM

BIOTEAM

BIOTEAM – Optymalizacja zrównoważonych systemów przetwarzania i dostaw bioenergii na konkurencyjnych rynkach w Europie Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Zadaniem projektu BIOTEAM jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile procesy energetycznego wykorzystania biomasy są zrównoważone biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Dokonana…

Optymalizacja zrównoważonych systemów przetwarzania i dostaw bioenergii na konkurencyjnych rynkach w Europie Czytaj więcej...