Działalność Edukacyjna

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 

 

 

Oferujemy szeroki zakres działań edukacyjnych i szkoleniowych. Dotychczas zorganizowaliśmy:

  • kursy dla osób ubiegających się o zdobycie kwalifikacji do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
  • spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin oraz uczniów szkół dotyczące efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
  • liczne seminaria na temat audytów energetycznych, rozwoju OZE, planowania energetycznego w gminach, gospodarki energetycznej w budownictwie mieszkaniowym, auto-audytu energetycznego w przemyśle
  • cykl szkoleń dla producentów, sprzedawców i użytkowników biopaliw stałych na temat systemów zapewnienia jakości i certyfikacji tych paliw

 

Aktywnie uczestniczymy w regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach promujących efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE. Przygotowujemy również artykuły i publikacje, z którymi mogą się Państwo zapoznać w zakładce PUBLIKACJE.