Badania i pomiary termowizyjne

 

BADANIA i POMIARY TERMOWIZYJNE

 

 

 

Kamery termowizyjne wykrywają i rejestrują promieniowanie podczerwone badanego obiektu. Ilość emitowanego promieniowania wzrasta wraz z temperaturą, stąd za pomocą specjalistycznej kamery można zobaczyć różnice temperatur różnych obiektów i ich poszczególnych elementów. Dzięki pracy z nowoczesnym sprzętem możemy Państwu zaoferować:

 • badanie jakości i stanu izolacji termicznej budynków
 • oznaczanie mostków cieplnych
 • lokalizację zawilgoceń w ścianach, stropach, itp.
 • ocenę jakości osadzenia okien i drzwi
 • wykrywanie nieszczelności i strat ciepła w instalacjach grzewczych
 • ocenę poprawności działania kolektorów słonecznych
 • ocenę jakości pracy ogrzewania podłogowego
 • badanie szczelności kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • lokalizację podziemnych sieci ciepłowniczych
 • kontrolę węzłów i komór ciepłowniczych
 • wykrywanie uszkodzeń – instalacje elektryczne, transformatory, stacje rozdzielcze, złącza elektryczne
 • diagnostykę pracy urządzeń i maszyn elektrycznych i elektromechanicznych

 

Budynki obnażają swe prawdziwe oblicze. Termowizyjna kontrola budynków.