Odnawialne źródła energii

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

 

 

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. istnieje, by animować rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie i wspomagać instytucje, organizacje oraz osoby indywidualne w procesie przygotowania i przeprowadzenia inwestycji bezpiecznych dla środowiska.

 

Najważniejsze działania BAPE w tym zakresie obejmują:

 • Projektowanie kotłowni opalanych słomą i drewnem
 • Wdrażanie nowych paliw na polski rynek (pelet, zrębki)
 • Projektowanie instalacji cieplnej energii słonecznej
 • Projektowanie instalacji ekstrakcji i wykorzystania gazu wysypiskowego
 • Działalność edukacyjna i konsultacyjna

 

Dotychczasowe osiągnięcia BAPE w tej dziedzinie obejmują:

 • Projekty 6 kotłowni opalanych słomą o łącznej mocy 3,2 MW
 • Projekty 15 kotłowni opalanych drewnem łącznej mocy 15,625 MW
 • Projekty 9 kotłowni opalanych peletami o łącznej mocy 0,855 MW
 • Projekt ekstrakcji i wykorzystania gazu wysypiskowego
 • 18 parków wiatrowych
 • 10 instalacji wykorzystujących energię słoneczną
 • Analizy możliwości zastosowania granulatu drzewnego