Audyt energetyczny

 

AUDYT ENERGETYCZNY

 

 

 

Zużycie ciepła w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w Polsce jest znacznie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej z uwagi na duże straty energii. Ciepło jest tracone przez duże powierzchnie niedocieplonych stropodachów, ścian, nieszczelne okna i drzwi. Systemy zaopatrzenia w ciepło często wymagają modernizacji, ponieważ pracują z niską sprawnością oraz powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Straty te można zmniejszyć przeprowadzając tzw. działania termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie lub uszczelnieniu okien i drzwi itd. Integralnym opracowaniem wspomagającym racjonalne działania termomodernizacyjne jest audyt energetyczny.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, a także definiuje podstawowe pojęcia w tym zakresie takie jak audyt energetyczny, przedsięwzięcie termomodernizacyjne czy premia termomodernizacyjna.

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii wykonuje:

 • audyty energetyczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • audyty energetyczne w przemyśle,
 • audyty elektroenergetyczne,
 • audyty oświetlenia,
 • przygotowanie finansowania inwestycji termomodernizacyjnych.

 

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują:

 • audyty energetyczne ponad 600 budynków mieszkalnych dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jednorodzinnych,
 • audyty energetyczne ponad 200 szkół, przedszkoli i innych obiektów publicznych,
 • ponad 30 audytów energetycznych szpitali,
 • ok. 20 audytów energetycznych zakładów przemysłowych, obejmujących procesy technologiczne, odzyski ciepła, ogrzewanie, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, gospodarkę elektroenergetyczną,
 • audyty źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • audyty elektroenergetyczne i oświetlenia.

 

Materiały do pobrania:

Wpływ działań termomodernizacyjnych na oszczędność energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Certyfikat energetyczny budynku.  

Budynki obnażają swe prawdziwe oblicze. Termowizyjna kontrola budynków.

Wiedzieć skąd wieje wiatr. Badanie nieszczelności budynku.