Inżynieria finansowa

 

INŻYNIERIA FINANSOWA

 

 

 

W ramach swojej działalności:

  • przygotowujemy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • opracowujemy studia wykonalności
  • doradzamy i asystujemy przy aplikowaniu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach regionalnych, krajowych i europejskich programów, tj. regionalne i krajowe programy operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, programy wdrażane przez Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW i WFOŚiGW i inne
  • wykonujemy analizy kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez firmę związanych z zużyciem ciepła, energii elektrycznej oraz poszukiwanie metod redukcji analizowanych kosztów
  • sporządzamy oceny opłacalności ekonomicznej dla nowych technologii związanych z OZE, programy oszczędnościowe w zakładach pracy (monitorowanie zużycia energii, ciepła)
  • pośredniczymy pomiędzy klientem a bankami, instytucjami dofinansowującymi przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska?

 

Dotychczas przygotowaliśmy ponad 100 wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funduszy norweskich i EOG, funduszy Komisji Europejskiej, banków komercyjnych.