Monitorowanie efektu ekologicznego

 

MONITOROWANIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO

 

 

 

Celem projektów realizowanych przez BAPE jest poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie zużycia energii.

Efektem tych działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.  Obecnie większość projektów korzystających ze wsparcia finansowego podlega weryfikacji osiągniętych wyników w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zanieczyszczeń.

BAPE wykonuje:

  • analizy w oparciu o rzeczywiste dane,
  • pomiary po zakończeniu inwestycji,
  • raporty z monitoringu i weryfikacji efektów przedsięwzięcia.