• Polski
  • English

Aktualności

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Zaproszenie na pierwsze regionalne Warsztaty Build Up Skills II – 26.09.2023

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland zapraszamy na pierwsze regionalne Seminarium BUPS II Polska, które odbędzie się w formule online 26 września 2023 r. w godz. 11.00-14.00.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Wypełnienie tego celu pozwoliłby zwiększyć poziom efektywności energetycznej w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.
Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi projekt europejski BUILD UP Skills II Poland, którego zadaniem jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Projekt jest realizowany przez ogólnokrajowe konsorcjum. Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” jest kontynuacją poprzedniego działania BUILD UP Skills I, w ramach którego opracowana została w roku 2013 tzw. Mapa Drogowa rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji. Obecnie dokonano weryfikacji spełnienia postulatów, zwłaszcza w części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona analiza porównawcza obu badań, jak też zostanie zainicjowana dyskusja w obszarze potrzeb kształcenia w efektywności energetycznej i OZE. Wyniki warsztatów stanowić będą podstawę do kolejnych warsztatów dla wskazania potrzeb w rozwoju kształcenia dla intensyfikacji procesu renowacji budynków w najbliższych okresie.

Informacja o projekcie i rezultaty projektu BUPS I dostępne są na stronie bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/.
Analizę status quo znajdą Państwo na stronie sape.org.pl/bups-ii/bups-ii-warsztaty-regionalne/.

Program warsztatów

W celu zgłoszenia udziału w warsztacie prosimy o korzystanie z formularza rejestracyjnego.