• Polski
  • English

Aktualności

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

2. warsztaty projektu BUILD UP SKILLS II – 22.02.2024

Z przyjemnością informujemy, że II warsztaty w ramach projektu BUILD UP SKILLS II Poland odbyły się w formule on-line w dniu 22 lutego 2024 r.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Wypełnienie tego celu pozwoliłby zwiększyć poziom efektywności energetycznej w 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi projekt europejski BUILD UP Skills II Poland, którego zadaniem  jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

W trakcie Drugiego Warsztatu zaprezentowaliśmy pierwszą wersję Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. (projekt dostępny tutaj wraz z krótką ankietą służącą do zaopiniowania dokumentu, do której wypełnienia zapraszamy). Wyniki warsztatów stanowić będą podstawę do opracowania finalnej wersji Mapy drogowej dla rozwoju kształcenia dla intensyfikacji procesu renowacji budynków w najbliższych okresie.

PROGRAM i PREZENTACJE

10:00 – 10:10 Powitanie i wprowadzenie – Pani Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

10:10 – 10:40 Główne ustalenia wynikające z krajowej strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom (tzw. Mapa Drogowa)Pan Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Pobierz

10:40 – 11:10 Perspektywy zatrudnienia i sytuacja na rynku pracy w sektorze budownictwa w województwie pomorskimPani Dorota Gabryelczyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Pobierz

11:10 – 11:40 Działania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji zawodowejPani Agnieszka Stecz, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Pobierz

11:40 – 11:55 Przerwa

11:55 – 12:25 Praktyki uczniowskie ważnym elementem edukacjiPani Magdalena Pytka-Leśniak, Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Pobierz

12:25 – 13:00 Dyskusja dotycząca głównych ustaleń Mapy Drogowej – Moderator: Pan Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)

Informacja o projekcie i rezultaty projektu BUPS I dostępne są na stronie bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/.
Analizę status quo znajdą Państwo na stronie sape.org.pl/bups-ii/bups-ii-warsztaty-regionalne/.