• Polski
 • English

Aktualności

Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim

18 stycznia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Potencjał pomorskiej energetyki w kontekście Polityki energetycznej Polski, w… więcej »

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Program Prosument w BOŚ od 24 kwietnia 2015 r.

Dotacje i preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r.

BOŚ opublikował na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Prosument, który przyjął nazwę EKoKredyt Prosument.

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:

 • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
 • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
 • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dofinansowanie dostępne jest w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):
       - do 20% dofinansowania w roku 2015
        - do 15% dofinansowania po roku 2015
  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
       - do 40% dofinansowania w roku 2015
       - do 30% dofinansowania po roku 2015
 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  - okresie kredytowania do 15 lat

Więcej informacji na temat EKoKredytu Prosument znajdą Państwo tutaj.