• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Nabór wniosków na Pożyczkę OZE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę OZE.

O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje wytwarzające energię z OZE.

Pożyczka może być przeznaczona na instalacje, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (również energię elektryczną i cieplną w procesie kogeneracji) z nośników odnawialnych, wykorzystujące: biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę.
Dopuszcza się wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej wyłącznie jako element wspieranego projektu OZE.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje pożyczki do 15 mln zł z maksymalnym okresem spłaty do 15 lat od pierwszego uruchomienia środków.

Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,47% i jest uzależnione od oceny kredytowej inwestora oraz proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Oprocentowanie w skali roku na warunkach korzystniejszych niż rynkowe wynosi:

  • od 0,50% w przypadku spełnienia jednego kryterium preferencji, 
  • od 0,25% w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryterium  preferencji, z zastosowaniem pomocy de minimis lub pomocy przewidzianej w Art. 40, 41 i 49 GBER (tzw. wyłączenia blokowe).

Więcej informacji: www.pfp.gda.pl