Bałtycka Agencja Poszanowania Energii bierze udział w międzynarodowych projektach mających na celu:

  • promocję odnawialnych źródeł energii,
  • racjonalne wykorzystanie energii,
  • wdrażanie nowoczesnych, mniej uciążliwych dla środowiska technologii.

BAPE realizuje i realizowała projekty w ramach programów Unii Europejskiej:

  • Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy – Europe)
  • Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
  • V program ramowy badań, rozwoju technologicznego i przedsięwzięć demonstracyjnych
  • Organization for the Promotion of Energy Technologies (OPET)
  • SAVE
  • ALTENER
  • PHARE