• Polski
 • English

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Polityka prywatności

 1. Podstawa prawna
  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 2. Postanowienia ogólne
  2.1. Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
  2.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu internetowego bape.com.pl dostępny pod adresem: http://bape.com.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”)  tj. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk, NIP: 5831118190, telefon: +48 583475535. E-mail: bape@bape.com.pl. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
  2.3. Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
  2.4. Właściciel serwisu stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki  sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
  2.5. Właściciel Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych.
 3. Zakres i cel zbierania danych osobowych Użytkowników:
  3.1. Administrator zbiera i przetwarza oraz przechowuje następujące dane Użytkowników:
  – imię i nazwisko w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie,
  – adres poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie.
  3.2. Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale też niezbędne do pełnej realizacji usług  przez Serwis.
 4. Usługi firm trzecich:
  4.1. Google Analytics – dowiedz się:  Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji ich partnerów.
  4.2. Użytkownika zgadza się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk, NIP: 5831118190, telefon: +48 583475535. E-mail: bape@bape.com.pl w celu marketingowym.
  4.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest jego zgoda.
  4.4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin.
 5. Czas przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Prawa i obowiązki
  6.1. Właściciel serwisu ma prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  6.2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.
  6.3. Użytkownik ma prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  6.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
  6.5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 7. Pliki cookies
  7.1. Ta strona używa Cookies.
  7.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  7.3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7.4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7.5. Przeglądanie strony internetowej bape.com.pl to jednocześnie zgoda na używanie plików cookies.