ECF

ECF

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Istniejący w Polsce system planowania energetycznego nie realizuje celów, dla których został stworzony, czyli zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i społecznego, jakości środowiska i ochrony klimatu.  Gospodarowanie energią w polskich gminach odbywa się przeważnie bez powiązań z planowaniem energetycznym w…

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Czytaj więcej...

SolidStandards

SolidStandards

Projekt SolidStandards – Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliw z biomasy Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu SolidStandards była organizacja szkoleń dla producentów, sprzedawców i użytkowników biopaliw stałych. Celem tych szkoleń było przekazanie wiedzy w zakresie systemów zapewnienia jakości i certyfikacji. Projekt zakończył…

Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliw z biomasy Czytaj więcej...

ENNEREG

ENNEREG

Projekt ENNEREG – Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju miał na celu poprawę racjonalnego wykorzystania energii oraz jej odnawialnych źródeł poprzez współpracę 12 europejskich regionów. Miał on stanowić przykład, jak działania regionalne mogą się przyczynić do osiągnięcia unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, powszechnie zwanych 3 x 20%. W ramach projektu…

Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju Czytaj więcej...

Forest

Forest

FOREST – Rozwijanie efektywnych długoterminowych powiązań w dostawach biomasy, europejska inicjatywa wspierana przez program Inteligentna Energia dla Europy, mająca na celu rozwój sektora biomasy. Naszym nadrzędnym celem była pomoc przedsiębiorcom należącym do łańcucha dostaw biomasy w zintegrowaniu relacji biznesowych, aby zaoferować lepszy poziom usług końcowemu użytkownikowi. Powyższy cel osiągnęliśmy przez…

Rozwijanie efektywnych długoterminowych powiązań w dostawach biomasy Czytaj więcej...

Pellets@las

Pellets@las

Projekt Pellet@las był następcą poprzedniego projektu, Pellets for Europe, który był realizowany od czerwca 2003r. do kwietnia 2006r. Pellets@las objął po nim spuściznę w postaci strony internetowej i bazy danych, które były aktualizowane i ulepszane w ramach niniejszego projektu. Baza danych zawiera informacje na temat organizacji liczących się na rynku pelet,…

Rozwój i promowanie Przejrzystego Europejskiego Rynku Pelet Czytaj więcej...

ClearSupport

ClearSupport

Projekt Clearinghouse Support (w skrócie projekt ClearSupport) miał na celu przyśpieszenie procesu modernizacji budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy. Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2007 — 31 grudnia 2009. W projekcie uczestniczyło trzynastu partnerów z krajów Europy: Belgia, Dania, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowenia i…

Wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej Czytaj więcej...

e-TREAM

e-TREAM

W ramach projektu e-TREAM – Szkolenia metodą e-learning dla agencji poszanowania energii z zakresu zarządzania transportem publicznym oraz wykorzystania paliw alternatywnych, w odpowiedzi na potrzeby agencji poszanowania energii, powstała platforma e-szkoleniowa na temat zagadnień z zakresu transportu i komunikacji. W celu stworzenia niniejszej platformy zostały wykorzystane moduły szkoleniowe będące wynikiem innych…

Szkolenia metodą e-learning dla agencji poszanowania energii z zakresu zarządzania transportem publicznym oraz wykorzystania paliw alernatywnych Czytaj więcej...

REGBIE+

REGBIE+

REGBIE+ Regionalne inicjatywy w energetyce. Rozwój rynku ogrzewania za pomocą biopaliw w Europie   Potrzeby energetyczne Unii Europejskiej zaspokajane były tylko w 4% z biomasy. Do roku 2010 zużycie biomasy mogłoby ulec podwojeniu, jeśli odpowiednio byłby wykorzystywany potencjał istniejący w krajach Unii. W rezultacie Europa mogłaby ograniczyć swe uzależnienie od…

Regionalne Inicjatywy w energetyce. Rozwój rynku ogrzewania za pomocą biopaliw w Europie Czytaj więcej...

EL-EFF Region

EL-EFF Region

EL-EFF Region: Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej w 8 regionach Europy (ang. „EL-EFF Region: Boosting efficiency in electricity use in 8 European Regions”). Projekt EL-EFF Region realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej (KE) Intelligent Energy-Europe (EIE). Realizacja projektu obejmowała okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r….

Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej w 8 regionach Europy Czytaj więcej...

Sec-tools

Sec-tools

Projekt SEC-Tools  – Propagowanie zrównoważonej gospodarki energetycznej (ZGE) w samorządach lokalnych – Rozwój na szczeblu lokalnym – Planowanie Energetyczne i Mechanizmy Finansowania (ang. Sustainable Energy Communities – Tools). Niniejszy projekt dotyczył zaopatrzenia w energię mieszkańców w wybranych gminach krajów nowoprzyjętych do Unii Europejskiej. W projekcie wzięło udział 16 partnerów z 8 krajów…

PROPAGOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W SAMORZĄDACH LOKALNYCH – Rozwój na szczeblu lokalnym – Planowanie Energetyczne i Mechanizmy Finansowania Czytaj więcej...

Bio-NETT

Bio-NETT

Bio-NETT – Rozwój lokalnych sieci łączących producentów biopaliw z odbiorcami końcowymi (Rozwój lokalnych rynków biopaliw) Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zakończonego Projektu Bio-NETT (ang. Developing local supply chain networks for linking Bio-fuel producers with public sector users). Projekt Bio-NETT realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej – Inteligentna…

Rozwój lokalnych sieci łączących producentów biopaliw z odbiorcami końcowymi Czytaj więcej...

Rosh

Rosh

Projekt ROSH – rozwój i promocja kompleksowych rozwiązań termorenowacyjnych w budynkach mieszkalnych o niskim standardzie z uwzględnieniem aspektu efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonego (ang. Retrofitting of Social Housing). Projekt ROSH propagował ideę racjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach mieszkalnych. Celem niniejszego projektu była poprawa jakości życia mieszkańców budynków poddawanych renowacji oraz zwiększenie…

ROZWÓJ I PROMOCJA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ TERMORENOWACYJNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NISKIM STANDARDZIE Czytaj więcej...