• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

W Mątowach Małych powstanie elektrownia biogazowa.

W dniu 11 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisana została umowa Pożyczki OZE.

Udzielenie Pożyczki OZE inwestorowi – CET-EKO Tomasz Cegiełka pozwoli zakończyć rozpoczętą inwestycję budowy elektrowni biogazowej o mocy 0,5 MW w miejscowości Mątowy Małe. Wartość całego projektu to ponad 8,36 mln zł, z czego finansowanie w ramach Pożyczki OZE wyniesie ponad 4,37 mln zł. W wyniku realizacji projektu powstanie jednostka kogeneracyjna, wytwarzającą energię elektryczną oraz energię cieplną. Według planów, inwestycja będzie zakończona jeszcze w 2019 r.

Roczna moc produkcyjna energii elektrycznej dla planowanej biogazowni wynosi 4 000 MWh. Biogazownia będzie generowała efektywnie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych zastępującą energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych, opartych na paliwach kopalnych. Generacja energii w jednostkach kogeneracyjnych biogazowni jest niskoemisyjna i zapewnia wysoki poziom uniknięcia emisji dwutlenku węgla. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji inwestycji to 3,2 tys. ton CO2 / rok. Uruchomienie biogazowni pozwoli na zwiększenie udziału OZE w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło oraz realizację potrzeb energetycznych, i wpisuje się w założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Miłoradz. Do 2021 r. planowane jest rozszerzenie inwestycji o budowę ciepłociągu, którzy umożliwi zasilanie w ciepło okolicznych gospodarstw.

Zapraszamy do składania wniosków o Pożyczkę OZE.  Więcej informacji na stronie www.pfp.gda.pl