• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”

Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2017 23 maja 2017 r. w godzinach 10.00÷14.00 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 7, sala 1. G i H) odbędzie się VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” – TECHNIKA ŚWIETLNA 2017. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting.

Program Konferencji:

9.30 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00÷10.10 – Otwarcie konferencji

10.10÷10.25 – Wprowadzenie, Piotr Pracki (PKOś)

10.25÷10.45 – Analiza współzależności pomiędzy ograniczeniem olśnienia przykrego i pożądanym oświetleniem sufitu i ścian we wnętrzach, Piotr Pracki (Politechnika Warszawska)

10.45÷11.05 – Oświetlenie w obiektach handlowych, Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska)

11.05÷11.25 – Oddawanie barw lamp z diodami świecącymi, Krzysztof Wandachowicz, Michalina Taisner (Politechnika Poznańska)

11.25÷11.45 – Analiza cieplna taśm diodowych, Piotr Skrzypczak (Politechnika Poznańska)

11.45÷12.00 – P r z e r w a

12.00÷12.20 – Nowe spojrzenie na problem oświetlenia przejść dla pieszych, Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska)

12.25÷12.45 – Pomiary w oświetleniu drogowym według najnowszych wymagań normalizacyjnych, Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska)

12.45÷13.05 – Rozwój oświetlenia LED. Sterowanie i zarządzanie oświetleniem zewnętrznym, Marek Łasiński, Piotr Ratajkiewicz (Philips Lighting Poland S.A.)

13.05÷13.25 – Specyfikacje techniczne opraw diodowych LED, Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)

13.25÷13.45 – Oświetlenie LED dla obszarów kolejowych w świetle wymogów spółki PKP PLK S.A. na przykładzie opraw kolejowych firmy NORKA, Leszek Leniarski (KRULEN Sp. z o.o.)

13.45÷13.55 – P a n e l d y s k u s y j n y

13.55÷14.00 – Z a k o ń c z e n i e  k o n f e r e n c j i (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na VIII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 15 maja 2017 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl

Oddziału Poznańskiego SEP http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło SEP.