• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Redukcja emisji w ramach RPO WP – ogłoszony nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił, że w dn. 7-25 stycznia 2019 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 10.4 Redukcja emisji, następujących typów projektów:

1) rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2) likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3) budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Minimalna wartość projektu wynosi 750 000 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Więcej informacji: rpo.pomorskie.eu

Zapraszamy do współpracy!