• Polski
  • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE

24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE na lata 2020-2030.

Został ustanowiony wiążący cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku w porównaniu do 1990. Ponadto, ustanowiono wiążący cel 27% udziału dla odnawialnych źródeł do 2030 – na poziomie UE (nie krajów członkowskich), a także nie wiążący cel 27% poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do przewidywanej konsumpcji energii dla BAU – cel ten będzie zweryfikowany przed 2020 i potencjalnie może być podniesiony do 30%.

Współczynnik redukcji liczby dostępnych uprawnień w ETS wzrośnie z 1,74% do 2,2% rocznie od 2021 r. Jednak kraje członkowskie z PKB per capita wynoszącym mniej niż 60% średniej UE mogą zadecydować o przedłużeniu przekazywania darmowych uprawnień dla sektora energetycznego aż do 2030 roku.

Pozostałe ustalenia dotyczą m.in:
- rezerwy 2% uprawnień – odłożona na potrzeby inwestycji w krajach członkowskich z niższym dochodem (PKB per capita poniżej 60% średniej UE) – na poprawę efektywności i modernizację systemów energetycznych, pod zarządem państw członkowskich korzystających z rezerwy z udziałem EBI przy wyborze projektów,

- dystrybucji 10% uprawnień objętych aukcją wśród krajów z PKB per capita nie przekraczającym 90% średniej UE,

- funduszu wspierającego projekty inwestycyjne związane z niskowęglowymi innowacyjnymi rozwiązaniami (w tym CCS – wychwytywanie i przechowywanie CO2 i energetyka odnawialna) – 400 mln uprawnień,

- ochrony przemysłów wrażliwych w celu zapobieżenia ucieczce emisji do czasu, gdy inne główne gospodarki świata nie podejmą porównywalnych wysiłków.

Komisja Europejska ma poszukać instrumentów dla redukcji emisji w transporcie, a także w rolnictwie i gospodarce gruntowej (z myślą o intensyfikacji produkcji żywności w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji sektora poprzez takie narzędzia jak zalesianie).

Herman Van Rompuy - komentarz 

Climate Action Network Europe - komentarz

Koalicja Klimatyczna - komentarz