• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Nowe zasady przyłączania mikroinstalacji PV

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, planowane jest wprowadzenie nowych zasad przyłączania do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych i ich współpracy z siecią. Pierwotnie zmiany miały wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., jednak termin ten zaskoczył przedstawicieli branży fotowoltaicznej.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wydało stanowisko, w którym informuje, że operatorzy zrzeszeni w tej instytucji postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych, a karty aktualizacji zostaną złożone do Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu powtórnego procesu konsultacji.

Tym samym branża fotowoltaiczna ma dostać dodatkową możliwość na zgłoszenie swoich uwag do projektów aktualizacji IRiESD, które poszczególni OSD opublikowali na swoich stronach internetowych. Wkrótce powinny się na nich pojawić również terminy planowanych konsultacji.

Wszyscy najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych postulują wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną. Na skutek zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ma również zostać wprowadzony wymóg przyłączenia trójfazowego dla mikroinstalacji o mocy ponad 3 kW. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW.

gramwzielone.pl