• Polski
  • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Komisja Europejska zaakceptowała RPO WP 2014-2020

13 lutego 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca) otrzymał informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld euro na realizację Programu w nowej perspektywie.

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizację zużycia energii oraz redukcję środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.

Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, skupiać się będą na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji. Na ten cel przeznaczono 214 951 001 EUR, co stanowi 12% całkowitej alokacji Programu.

Więcej informacji: dpr.wrotapomorza.pl