• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Komisja Europejska zaakceptowała RPO WP 2014-2020

13 lutego 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca) otrzymał informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld euro na realizację Programu w nowej perspektywie.

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizację zużycia energii oraz redukcję środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.

Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, skupiać się będą na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji. Na ten cel przeznaczono 214 951 001 EUR, co stanowi 12% całkowitej alokacji Programu.

Więcej informacji: dpr.wrotapomorza.pl