• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

IV podsumowujące spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia KSZGE

IV podsumowujące spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia KSZGE

17 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się podsumowujące IV spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.

W spotkaniu Koalicji wzięło udział 36 osób reprezentujących JST, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, organizacje branżowe oraz firmy zajmujące się realizacją PGN.

Spotkanie podzielone zostało na 3 części tematyczne. W trakcie pierwszej Pani Karolina Loth-Babut (KAPE) i Pani Bożena Herbuś (lider Koalicji, Częstochowa) podsumowywały dotychczasowe działania Koalicji.
W trakcie drugiej części spotkania prezentowane były spostrzeżenia praktyczne dotyczące jakości i standardu wykonania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Pan Andrzej Szajner z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii (BAPE) pokazał jak przygotowywać PGN dla gminy wiejskiej a Pan Szymon Liszka z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii podzielił się doświadczeniami z zakresu przygotowania PGN.
Pan Wojciech Rogala z firmy Atmoterm przekonywał uczestników o tym, że PGN powinny być przede wszystkim użyteczne w zakresie polepszania jakości powietrza, zwiększania efektywności energetycznej oraz ochronie klimatu. Te same cele, wsparte innymi spostrzeżeniami ze strony samorządu gminnego (m.in. konieczność integracji dokumentów gminnych, problemy z zasobami ludzkimi i powiązanie PGN z kwestią jakości powietrza) pojawiały się w prezentacji Pani Beaty Jędrzejewskiej-Kozłowskiej z UM Lublin.

Wszystkie materiały i prezentacje zostały udostępnione tutaj.

loga czlonkow koalicji