• Polski
  • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Duże przedsiębiorstwa – obowiązkowy audyt energetyczny

1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej.

Ustawa wprowadziła obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dla dużych przedsiębiorców, czyli takich, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, i/lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 mln euro.

Z ww. obowiązku zwolniono przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie PN-EN ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
  • posiadają system zarządzania środowiskowego EMAS,

- jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzać audyt co 4 lata i zawiadamiać Prezesa URE o przeprowadzonym audycie wraz z informacją o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z audytu.

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do 30 września 2017 r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może przeprowadzić podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ustawa o efektywności energetycznej – Pobierz