• Polski
  • English

Aktualności

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Potencjał energetyczny gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych – podsumowanie raportu

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się spotkanie dla przedstawicieli gmin z terenu województwa pomorskiego poświęcone przedstawieniu podsumowania raportu dotyczącego Potencjału energetycznego gmin województwa pomorskiego w kontekście możliwości budowy wysp energetycznych.

Opracowanie przedstawia wyniki analizy aktualnego stanu sektorów energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa w województwie pomorskim oraz wyniki badania potencjału wybranych gmin województwa pomorskiego pod kątem dostępności energetycznych zasobów odnawialnych lub odpadowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła (chłodu) w ramach wysp (spółdzielni) energetycznych i wykorzystania ich na potrzeby lokalne. W ramach opracowania zostały przeanalizowane i przedstawione rozwiązania wysp energetycznych funkcjonujące w innych krajach europejskich. Funkcjonowanie tych wysp zależne jest od warunków lokalnych, są to rozwiązania z zaangażowaniem podmiotów publicznych i prywatnych w ramach energetyki obywatelskiej.

Tutaj można pobrać prezentacje ze spotkania oraz opracowanie.