• Polski
 • English

Aktualności

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa pomorskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej – 02.02.2022

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. organizuje w ramach projektu UE RoundBaltic:

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół (w formule on-line) dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w województwie pomorskim

Zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu 2 lutego 2022 r. w godzinach 9:00 – 14.00.

SESJA PLENARNA

Powitanie i otwarcie obrad
Pani Katarzyna Grecka – Prezes Zarządu BAPE sp. z o.o.
Pan Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

 • Informacja o projekcie RoundBaltic – Katarzyna Grecka – Prezes Zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
 • Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków – Barbara Wąsowska – Naczelnik Wydziału Efektywności i Transformacji Energetycznej, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Energetyka w Funduszach Europejskich dla Pomorza 2021-2027 – Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP
 • Wyzwania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach w UE – Andrzej Szajner – Członek Zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
 • Energetyka w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego z uwzględnieniem doświadczeń Programu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w zakresie technologii ekofektywnych i OZE – Jarosław Kumięga – Kierownik Referatu Planowania Energetycznego, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP oraz Damian Mucha – Wiceprezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

SESJA TEMATYCZNA 1: Finansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków i OZE

 • Finansowanie termomodernizacji ze wsparciem ELENA – oferta Alior Banku – Wojciech Bodziacki – Ekspert ds. Finansowania Termomodernizacji, Alior Bank
 • Finansowanie modernizacji energetycznej w budownictwie – środki krajowe – Michał Leszczyński – Koordynator w Dziale Programów Regionalnych WFOŚiGW w Gdańsku
 • Finansowanie instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych – wsparcie pozadotacyjne – Aneta Grzębska – Prezes Zarządu/Renata Taczalska – Kierownik Projektu, Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

SESJA TEMATYCZNA 2: Kompleksowa Obsługa Inwestora/system doradców jako narzędzia wspierania wdrażania efektywności energetycznej

 • Kompleksowa Obsługa Inwestora na poziomie regionalnym – Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes Zarządu – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE Polska
 • Projekt Doradztwa Energetycznego w województwie pomorskim – efekty działań i plany na przyszłość – Malwina Śnieg – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku
 • Narzędzia wspierania wdrażania efektywności energetycznej w samorządach – Mariusz Sadłowski – Koordynator ds. energetyki i środowiska, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot

SESJA PLENARNA

 • Podsumowanie sesji tematycznej 1
 • Podsumowanie sesji tematycznej 2
 • Podsumowanie obrad i zakończenie obrad

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy roundbaltic@bape.com.pl

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacyjności Unii Europejskiej – Horyzont 2020 (umowa nr 957051 – RoundBaltic).