• Polski
  • English

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Bape-logo
Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 190967387
NIP: 583-11-18-190
KRS: 0000517844
kapitał zakładowy: 96 400 zł