• Polski
  • English

Contact

Baltic Energy Conservation Agency Ltd.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Logo Bape
Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 190967387
NIP: 583-11-18-190
KRS: 0000154107
kapitał zakładowy: 500 000 zł