• Polski
 • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

WFOSiGW wersja kolor

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

LED dla uczelni wyższych

 • Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiektach dydaktycznych uczelni publicznych, poprzedzona sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
 • Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% w formie dotacji oraz do 60% w formie pożyczki.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej uczelni wynosi 500 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30.03.2017 r.

LED dla pomorskich szkół

 • Przedmiotem konkursu jest kompleksowa modernizacja/rozbudowa systemu oświetlenia pomieszczeń i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynkach szkół lub przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina, poprzedzona sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
 • Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% w formie dotacji oraz do 60% w formie pożyczki.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej gminy wynosi 200 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30.03.2017 r.

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

 • Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
  • kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą) lub
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 • Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach.
 • Konkurs adresowany jest do osób prawnych - jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
 • Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.
 • Kwota dotacji:
  • kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
  • pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
 • Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.
 • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 19.05.2017 r.

Więcej informacji na wfos.gdansk.pl.

Zapraszamy do współpracy!