• Polski
  • English

Aktualności

Streetlight EPC logo Punkt informacji

nowe logo CoM

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 888 653 288

Piąty Raport IPCC

2 listopada 2014 Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Kopenhadze ogłosił swój ostatni, piąty już raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu. Wynika z niego kilka istotnych rzeczy. Naukowcy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (90-95%) stwierdzili, że główną przyczyną ocieplenia klimatu w ciągu ostatnich kilku dekad jest działanie człowieka – przede wszystkim spalanie paliw kopalnych.

Ponadto, jeśli nie podejmiemy działań mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, to do końca wieku może to doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych skutków, takich jak wyginięcie licznych gatunków roślin i zwierząt czy stopnienie pokrywy lodowej Antarktydy. Już w chwili obecnej doświadczamy skutków zmian klimatu spowodowanych przez człowieka tj. wzrost poziomu morza, topnienie lodowców, zmniejszająca się pokrywa śnieżna i lodowa, ocieplenie oceanów czy częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe.

Aby nie dopuścić do ocieplenia o 2°C (w porównaniu do średniej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej) do 2050 r. musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40-70%, a do roku 2100 powinniśmy przejść na gospodarkę zeroemisyjną. Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych bez wykorzystania technologii CCS powinno być praktycznie wycofane do końca wieku. Złagodzenie zmian klimatycznych może odbyć się kosztem obniżenia wzrostu światowej konsumpcji jedynie o 0,06% rocznie, pod warunkiem, że zaczniemy działać natychmiast.

Piąty Raport IPCC, streszczenia i pozostałe raporty dostępne pod adresem www.ipcc.ch/report/ar5/