• Polski
  • English

Aktualności

BAPE laureatem Zielonego Feniksa 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Bałtycka Agencja Poszanowania Energii została uhonorowana statuetką Zielonego Feliksa 2016 r. za zasługi we wspieraniu i… więcej »

WFOŚiGW ogłosił konkursy na 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory m.in. w ramach konkursów: LED dla uczelni wyższych, LED dla pomorskich szkół oraz Czyste… więcej »

Streetlight EPC logo Punkt informacji

Kontakt

Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

+48 58 347 55 35

Piąty Raport IPCC

2 listopada 2014 Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) w Kopenhadze ogłosił swój ostatni, piąty już raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu. Wynika z niego kilka istotnych rzeczy. Naukowcy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem (90-95%) stwierdzili, że główną przyczyną ocieplenia klimatu w ciągu ostatnich kilku dekad jest działanie człowieka – przede wszystkim spalanie paliw kopalnych.

Ponadto, jeśli nie podejmiemy działań mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, to do końca wieku może to doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych skutków, takich jak wyginięcie licznych gatunków roślin i zwierząt czy stopnienie pokrywy lodowej Antarktydy. Już w chwili obecnej doświadczamy skutków zmian klimatu spowodowanych przez człowieka tj. wzrost poziomu morza, topnienie lodowców, zmniejszająca się pokrywa śnieżna i lodowa, ocieplenie oceanów czy częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe.

Aby nie dopuścić do ocieplenia o 2°C (w porównaniu do średniej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej) do 2050 r. musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 40-70%, a do roku 2100 powinniśmy przejść na gospodarkę zeroemisyjną. Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych bez wykorzystania technologii CCS powinno być praktycznie wycofane do końca wieku. Złagodzenie zmian klimatycznych może odbyć się kosztem obniżenia wzrostu światowej konsumpcji jedynie o 0,06% rocznie, pod warunkiem, że zaczniemy działać natychmiast.

Piąty Raport IPCC, streszczenia i pozostałe raporty dostępne pod adresem www.ipcc.ch/report/ar5/